21/08/2022 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký hữu
寄友

Tác giả: Phạm Bành - 范彭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2016 15:22

 

Nguyên tác

同州同郡又同名,
雇酌終杯記直情。
心在東阿寧固死,
志存南越肯偷生。

Phiên âm

Đồng châu đồng quận hựu đồng danh,
Cố chước chung bôi ký trực tình.
Tâm tại Đông A[1] ninh cố tử,
Chí tồn Nam Việt khẳng thâu sinh.

Dịch nghĩa

Cùng một tỉnh, cùng một huyện lại cùng một tên
Cho nên rót chén rượu cuối cùng để ghi lại mối tình chân thật
Lòng ở Đông A thà quyết chết
Chí còn ở Nam Việt cho nên không chịu sống thừa

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cùng tên cùng quận lại cùng châu,
Mượn chén ghi tình vĩnh biệt nhau.
Lòng ở Đông A thà một chết,
Chí vì Nam Việt sống thừa sao!
Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
[1] Chỉ nhà Trần. Nhà Trần hai lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Đây nhắc đến hào khí đời Trần, cũng gọi là hào khí Đông A.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Bành » Ký hữu