1.
Chiếc lá tấu lên ngẫu khúc mùa đông
Mặc xác ve lặng câm bên gốc phượng mùa hè cũ
Ghế đá cũ và công viên vẫn cũ,
Chỉ mùa về tràn ứ trên tay …

2.
Tay em cầm cánh gió
Mang mùa đông đến trước cửa nhà tôi
Và mây xanh hơn
Và trời xanh hơn
Và mắt em trong hiền hoà như mắt sẻ
Tôi sẽ theo em theo mùa đông về đây nhé!
Bên kia đời
Có cánh bướm vội rơi …

3.
Rơi làm chi, chiếc lá!
Chở sắc nắng huy hoàng
Đâu phải là mùa hạ
Ve rền khúc ngân vang
Đâu phải mùa thu tím
Mây nằm trên lá vàng
Qua nhà tôi mấy độ
Em cầm mùa đông sang