tiếng gọi cất lên từ lúc hoàng hôn
mãi đến nửa đêm
từ nơi ấy
vọng lại tiếng dạ nhỏ nhẹ như hơi thở của người khản giọng
mùa đông chết dần