15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Minh Sơn Lê (1887 bài)
- Cao Xuân Sơn (48 bài)
- Trương Nam Chi (67 bài)
- Nguyễn Đình Minh (78 bài)
- Vũ Thị Huyền (33 bài)
Tạo ngày 19/12/2014 08:50 bởi tôn tiền tử
Nhà thơ Phạm Đương sinh năm 1961 tại Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Huế. Đi bộ đội đến năm 1987 xuất ngũ về làm báo cho đến nay. Hiện ông đang công tác tại báo Thanh Niên với bút hiệu Trần Đăng.

Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Bùn non (thơ, NXB Hội Nhà văn – 2003)
- Đêm không mơ ngày nắng (bút ký, NXB Đà Nẵng – 2004)
- Phượng (tản văn, NXB Lao động – 2005)
- Những bước chân gửi lại (thơ, NXB Hội Nhà văn – 2007)
- Sáng sáu chiều một (bút ký, 2008)
- Giờ thứ 25 (thơ, NXB Hội Nhà văn – 2012)

Giải thưởng văn học:
- Giải ba bút ký báo Văn nghệ (2008)
- Giải thưởng Hội Nhà văn 2012 cho tập thơ "Giờ thứ 25"