Người vẫn đúng giờ. Hoa đã hẹn
Tím ngắt sân rêu buổi giã từ
Cớ chi nỡ lánh ngày hoa cuối
Để rỗng lòng nhau tuổi chớm thu.