Có bạn tắc kè hoa
Xây “lầu” trên cây đa
Rét chơi trò đi trốn
Đợi ấm trời mới ra.

Tháng tư, tháng năm đến
Bạn kêu vang: “Tắc kè”
Ý chừng như mách bảo
Rằng: “Sắp hè! Sắp hè!”

Đến tháng bảy, tháng tám
Khi không còn tiếng ve
Tắc kè hoa đánh động
Rằng: “Hết hè! Hết hè!”

Em sửa soạn vở đẹp
Đón chờ ngày khai trường
Tiếng tắc kè vọng mãi
Như nhắn nhủ yêu thương.


Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 2, NXB Giáo dục, 2002