Có bạn tắc kè hoa
Xây "lầu" trên cây đa
Rét chơi trò đi trốn
Đợi ấm trời mới ra

Tháng tư, tháng năm đến
Bạn kêu vang: "Tắc kè"
Ý chừng như mách bảo
Rằng: "Sắp hè! Sắp hè!"

Đến tháng bảy, tháng tám
Khi không còn tiếng ve
Tắc kè hoa đánh động
Rằng: "Hết hè! Hết hè!"

Em sửa soạn vở đẹp
Đón chờ ngày khai trường
Tiếng tắc kè vọng mãi
Như nhắn nhủ yêu thương


Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập 2, NXB Giáo dục, 2003