Chiến tranh đã qua 50 năm
Mẹ tôi không còn mặc áo màu xanh lá
Mẹ tôi không còn mặc áo xanh trời, xanh biển
Mẹ lại là mẹ thôi
Về với vườn xưa
Hái nắm mùi già
Nấu cho con nồi nước ngày cuối năm thơm nồng hậu
Cắm bình ly ngạt ngào đón Tết
Trẻ lại 30 trong chiếc áo dài đỏ thướt tha
Bên hoa đào chúm chím
Ánh nắng lấp loáng trên kính mẹ
Hay ánh mắt Người lấp lánh niềm vui ngày Tết
                                       Khi con về