Lời ru cho con, Những đêm trăng tròn, con nằm say ngủ
Những đêm trăng khuyết, lòng má không yên
Sông kia êm đềm, dạ nhiều sóng dữ
Rừng thẳm lặng im, hùm beo vây phủ

Con lớn rồi, mà má vẫn phải lo
Ầu ơ ví dầu, con hát ru tặng má
Cầu ván đóng đinh, gió quất mòn rặng đá
Gập ghềnh bóng in, bước ai đi nặng quá
Giọt mồ hôi mặn quá
Gắt chát bát cơm đầy

Ai vẫn đơn thân, sẽ không hiểu được lòng
Nước mắt chảy xuôi? Con sẽ bơi ngược dòng
giữa hai bờ loang lở
về thuở ban sơ
khi mộng đầu dang dở.