Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 19/10/2011 04:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/05/2016 15:27

庭前竹

曲檻疏簾日照庭,
所居對與此君清。
雪中滿院叢叢茂,
雨後穿𡱶箇箇生。
徳種一門同蔭庇,
侯封千戶共恩榮。
公餘乍聴風前韻,
恍訝簫韶奏九成。

 

Đình tiền trúc

Khúc hạm sơ liêm nhật chiếu đình,
Sở cư đối dữ thử quân thanh.
Tuyết trung mãn viện tùng tùng mậu,
Vũ hậu xuyên giai cá cá sinh.
Đức chủng nhất môn đồng âm tý,
Hầu phong thiên hộ cộng ân vinh.
Công dư sạ thính phong tiền vận,
Hoảng nhạ tiêu thiều tấu cửu thành.

 

Dịch nghĩa

Hiên khuất rèm thưa nắng chiếu xuống sân
Ứng với nơi ở, đó là tấm lòng trong sạch của người quân tử
Trong tuyết, trúc đầy nhà tốt tươi từng khóm, từng khóm
Sau mưa, măng xuyên thềm mọc từng đọt, từng đọt
Một nhà trồng đức cùng được bóng râm che chở
Ngàn hộ phong hầu cùng ơn hưởng vinh hoa
Lúc thư nhàn chợt nghe tiếng đàn bay trước gió
Thảng thốt ngỡ như tiếng nhạc thiều chín khúc tấu nơi bệ ngọc


Bài thơ trên được rút từ tập Huấn đồng thi tập.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Phương

Lối khuất rèm thưa nắng chiếu sân
Muôn loài so trúc khó thanh tân
Tuyết rơi vẫn mọc xanh từng khóm
Mưa đọng chồi sinh cội trắng ngần
Trồng đức một nhà che bóng mát
Phong hầu nghìn hộ hứng quân ân
Lúc nhàn nghe vẳng đàn thánh thót
phảng phất nhạc thiều tấu góc sân

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiên khuất rèm thưa nắng chiếu sân,
Tấm lòng trong sạch quân tử nhân.
Trúc tươi trong tuyết xanh từng khóm,
Từng đọt sau mưa, măng nẩy mầm.
Trồng đức một nhà che chở bóng.
Phong hầu ngàn hộ hưởng vinh hoa.
Lúc nhàn trước gió nghe đàn gảy,
Thảng thốt nhạc thiều tấu bệ rồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời