28/05/2022 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đình tiền trúc
庭前竹

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 18/10/2011 04:23

 

Nguyên tác

曲檻疏簾日照庭,
所居對與此君清。
雪中滿院叢叢茂,
雨後穿𡱶箇箇生。
徳種一門同蔭庇,
侯封千戶共恩榮。
公餘乍聴風前韻,
恍訝簫韶奏九成。

Phiên âm

Khúc hạm sơ liêm nhật chiếu đình,
Sở cư đối dữ thử quân thanh.
Tuyết trung mãn viện tùng tùng mậu,
Vũ hậu xuyên giai cá cá sinh.
Đức chủng nhất môn đồng âm tý,
Hầu phong thiên hộ cộng ân vinh.
Công dư sạ thính phong tiền vận,
Hoảng nhạ tiêu thiều tấu cửu thành.

Dịch nghĩa

Hiên khuất rèm thưa nắng chiếu xuống sân
Ứng với nơi ở, đó là tấm lòng trong sạch của người quân tử
Trong tuyết, trúc đầy nhà tốt tươi từng khóm, từng khóm
Sau mưa, măng xuyên thềm mọc từng đọt, từng đọt
Một nhà trồng đức cùng được bóng râm che chở
Ngàn hộ phong hầu cùng ơn hưởng vinh hoa
Lúc thư nhàn chợt nghe tiếng đàn bay trước gió
Thảng thốt ngỡ như tiếng nhạc thiều chín khúc tấu nơi bệ ngọc

Bản dịch của Thái Phương

Lối khuất rèm thưa nắng chiếu sân
Muôn loài so trúc khó thanh tân
Tuyết rơi vẫn mọc xanh từng khóm
Mưa đọng chồi sinh cội trắng ngần
Trồng đức một nhà che bóng mát
Phong hầu nghìn hộ hứng quân ân
Lúc nhàn nghe vẳng đàn thánh thót
phảng phất nhạc thiều tấu góc sân
Bài thơ trên được rút từ tập Huấn đồng thi tập.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đình tiền trúc