Dưới đây là các bài dịch của Thái Phương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đình tiền trúc (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Thái Phương

Lối khuất rèm thưa nắng chiếu sân
Muôn loài so trúc khó thanh tân
Tuyết rơi vẫn mọc xanh từng khóm
Mưa đọng chồi sinh cội trắng ngần
Trồng đức một nhà che bóng mát
Phong hầu nghìn hộ hứng quân ân
Lúc nhàn nghe vẳng đàn thánh thót
phảng phất nhạc thiều tấu góc sân

Ảnh đại diện

Vọng Hưng Đạo đại vương từ (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Thái Phương

Vạn An sông rộng núi đôi bờ
Mây thẳm đền cao ngắm ngẩn ngơ
Đây đến Giang vương bao dặm nữa
Thái vương về đó gió đưa thơ

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]