Ta đã thành nghệ sĩ
Nhận vai diễn đầu tiên
Trên sân khấu hôm ấy
Phải cười lần đầu tiên

Ta cười đầy cảm xúc
Xuất phát từ trái tim
Trên đường đời ta biết
Sẽ phải khóc nhiều lần


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Petofi Sandor, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)