Đám tang tiễn ai ra nghĩa địa?
Tiếng hát buồn, giọt lệ muốn rơi
Dù là ai đã thôi đày đoạ
Trăm nghìn lần sung sướng hơn tôi

Đám tang đi ngang qua cửa sổ
Rất nhiều người nức nở khóc than
Sao không vào khiêng tôi ra đó
Chí ít chẳng ai rỏ lệ buồn


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Petofi Sandor, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)