04/12/2022 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng hát đưa tang
Temetésre szól az ének...

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 05/12/2020 18:54

 

Nguyên tác

Temetésre szól az ének,
Temetőbe kit kisérnek?
Akárki! már nem földi rab,
Nálam százszorta boldogabb.

Itt viszik az ablak alatt;
Be sok ember sírva fakadt!
Mért nem visznek engemet ki,
Legalább nem sírna senki.

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Đám tang tiễn ai ra nghĩa địa?
Tiếng hát buồn, giọt lệ muốn rơi
Dù là ai đã thôi đày đoạ
Trăm nghìn lần sung sướng hơn tôi

Đám tang đi ngang qua cửa sổ
Rất nhiều người nức nở khóc than
Sao không vào khiêng tôi ra đó
Chí ít chẳng ai rỏ lệ buồn
Debrecen, tháng 12 năm 1843
Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Petofi Sandor, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Tiếng hát đưa tang