Thế giới này to lớn lắm, trong khi
Em - bồ câu của anh vô cùng bé nhỏ
Nhưng chiếm được em qua bao cực khổ
Đổi lấy thế giới kia anh cương quyết chối từ

Em là ban ngày anh ban đêm
Bóng tối tứ bề ngày ngày bao phủ
Nếu tim em hoà tim anh một dòng máu đỏ
Thì bình minh đẹp đẽ sẽ nứt ra

Đừng nhìn anh cứ cụp mắt xuống đi
Cái nhìn em làm hồn anh thiêu đốt
Nếu vẫn không yêu anh em có biết
Tâm hồn anh tự bốc cháy thành tro


Pest, 6-1844
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)