Tình yêu tôi là biển sóng gầm
Những lớp sóng dồi của biển
Không còn vỗ cho trời long đất chuyển
Mà đã lặng ngủ yên
Như một bé em
Đã khóc chán, nằm trong nôi yên ngủ.

Trên mặt sóng như gương
Tôi chèo chiếc thuyền mơ êm dịu
Đi vào trong động núi nở hoa tươi
Từ trên bến tương lai
Tiếng ca hát đón chào tôi vang vọng
Hãy hát lên, hy vọng!
Con oanh vàng đáng yêu.


Nguồn: Thơ Xanđor Pêtôfi, Kiều Văn tuyển giới thiệu, NXB Thanh Niên, 2004, tr. 62