Lần đầu ôm ấp tình nhân!
Tóc vàng, mắt biếc, tấm thân hoa cười
Hương từ da thịt mát tươi
Bừng lên theo những gọi mời vuốt ve!

Niềm vui lai láng đổ về
Cháy lên! Cho giấc não nề tiêu tan
Tiếc xuân phủ dưới đông hàn
Đời anh lắm nỗi gian nan muộn phiền!

Giờ đây ôm mảnh đời riêng
Cô đơn tuyệt vọng, trong miền giá băng
Mang thân như kẻ cơ hàn

Hỡi người phụ nữ nồng nàn yêu thương
Ngọt ngào, trầm lặng bình thường
Hôn em, anh ngỡ mình dường trẻ thơ!