Cảnh quang qua khung cửa đoàn tàu,
Chạy điên cuồng và nguyên cả cánh đồng
Với nước trời, cây cỏ, lúa trổ bông
Bị cuốn vào cơn gió cuồng, lốc xoáy.
Những trụ đèn ốm cao như ngã quỵ
Dây điện tín vẽ ngoằn ngoèo chữ ký.

Than cháy bốc mùi và hơi nước trào sôi,
Mọi tiếng động như ngàn dây xích chạm
Cùm nghìn voi gầm thét giữa tiếng roi;
Rồi bất chợt còi kêu chim cú xám.

- Những điều ấy can chi, bởi mắt tôi
Đã uống hân hoan thị hiện tuyệt vời
Giọng nàng trong còn thỏ thẻ lời êm,
Tên nàng kêu, rất đẹp lại cao sang
Hoà tiếng trục quay vận chuyển kinh hoàng,
Theo nhịp điệu ngọt ngào và thô bạo.

tửu tận tình do tại