Đông đã hết: ánh sáng trời thêm ấm
Nhảy mừng từ đất tới trời trong,
Tâm hồn buồn thảm nhất lui chân
Nhường chỗ niềm vui gieo trong gió.

Cả Paris âm u và đau bệnh
Dường đón mừng ánh nắng trẻ trung
Và như thể sánh vai nhau vào hội,
Dang ngàn tay là mái ngói đỏ bừng.

Từ năm trước hồn tôi xuân miên viễn
Màu xanh về cùng với một mùa hoa
Như lửa nồng cùng xum họp một nhà
Đặt lý tưởng trên lòng tôi mộng tưởng.

Trời xanh biếc vút cao và vây phủ
Khung trời êm tình ái của tôi cười
Mùa luôn đẹp cho phần tôi đầy đủ
Và sau cùng hy vọng đến phiên tôi.

Hạ cứ đến và thu đông cứ đến,
Mỗi mùa đều xinh đẹp cùng tôi!
Bởi chính em tô điểm các mùa vui
Biến cuồng tưởng trong tôi thành nhã thú.

tửu tận tình do tại