Em là định mệnh của đời anh
Mang đến cho anh những mộng lành
Là niềm hạnh phúc đời anh đó
Em là tất cả của đời anh

Em đến cho anh những ngọt bùi
Cho đời anh thôi hết đơn côi
Em là giấc mơ đầy hiện thực
Em là tất cả của anh thôi

Thế giới này sao quá cô đơn
Xin đón tình yêu em vào hồn
Anh xin làm kẻ ngu si đó
Có em rồi anh hết cô đơn

Em là định mệnh của đời anh
Em đã cho anh mộng tình xanh
Cho anh nhiều nữa trong cuộc sống
Vì đó là em, em của anh

Em là định mệnh của đời anh
Mang đến cho anh những mộng lành
Em là hạnh phúc cho anh đó
Em là tất cả của đời anh