10/12/2022 13:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Định mệnh
Destiny

Tác giả: Paul Anka

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/09/2022 06:21

 

Nguyên tác

You are my destiny
You share my reverie
You are my happiness
That's what you are

You have my sweet caress
You share my loneliness
You are my dream come true
That's what you are

Heaven and Heaven alone
Can take your love from me
Cause I'd be a fool
To ever leave you dear
And a fool I'd never be

You are my destiny
You share my reverie
You're more than life to me
That's what you are

You are my destiny
You share my reverie
You are my happiness
That's what you are

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em là định mệnh của đời anh
Mang đến cho anh những mộng lành
Là niềm hạnh phúc đời anh đó
Em là tất cả của đời anh

Em đến cho anh những ngọt bùi
Cho đời anh thôi hết đơn côi
Em là giấc mơ đầy hiện thực
Em là tất cả của anh thôi

Thế giới này sao quá cô đơn
Xin đón tình yêu em vào hồn
Anh xin làm kẻ ngu si đó
Có em rồi anh hết cô đơn

Em là định mệnh của đời anh
Em đã cho anh mộng tình xanh
Cho anh nhiều nữa trong cuộc sống
Vì đó là em, em của anh

Em là định mệnh của đời anh
Mang đến cho anh những mộng lành
Em là hạnh phúc cho anh đó
Em là tất cả của đời anh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Anka » Định mệnh