Mắt em đã nói nên lời
Tình yêu như thoáng chơi vơi hững hờ
Biết em lòng vẫn ơ thờ
Bởi anh đã thấy trong bờ mắt em
Lời anh nói xin hãy tin
Rồi thời gian sẽ an lành ấm êm

Anh không
đòi hỏi gì em
Nếu em thay đổi trái tim,
anh chiều
Tình tan, mộng ước tiêu điều
Hãy tin anh nói
Mọi điều sẽ qua

Cố quên đi tình thiết tha
Anh không níu kéo phiền hà cho em
Là niềm ước muốn của em
Thì anh xin để
cho em toại lòng.

Những gì em vốn trông mong
Anh xin làm kẻ tiên phong hết mình
Lời anh đã nói hãy tin
Nghẹn lời giã biệt cuộc tình ly tan.

Từ đây thôi hết nồng nàn
Nén lòng chôn giấu sau làn mi cay
Tình yêu rồi cũng tan bay
Biết rằng em đã xa tay mất rồi
Hãy tin anh nói một lời
Những gì ta muốn thì đời sẽ cho.