Gió đi trước tôi còn trên trái đất
Trên trái đất và trong ngục tù
Vì lý do đơn giản tôi chẳng chịu làm thinh
Vì lý do đơn giản tôi chống chiến tranh

Tôi còn trẻ và cuộc đời nguyên vẹn
Như một bình minh thơm tho
Tôi choáng ngợp cho tôi và các bạn tôi
Vì lòng tin của chúng tôi uy hiếp quân thù

Bọn chiến tranh chúng sống cô đơn
Còn tôi thấy ở chân trời phía trước
Những đoàn người đấu tranh và mơ ước
Những con tàu tiến tới ánh sáng ngày mai


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)