Ám ảnh bởi bài hát của riêng mình
Tôi chạy rồ dại trên con đường nhỏ hẹp
Người là chiếc gương phản chiếu tôi
Bị giam cầm trong phòng ngủ kinh hãi của người
Cơn rồ dại của tôi không có hồi kết thúc
Dù thế nào thì sức nóng rừng rực của ngọn đèn trên tường
Vẫn luôn luôn kích động cái bóng của nó


Nguồn: Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, Nguyễn Quang Thiều tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)