Khi tôi nhìn qua một chiếc kính lúp, tôi thấy ở đó có một thế giới không phải thế giới chúng ta đang sống. Khi tôi nhìn vào mắt chuồn chuồn, có 84.000 con mắt trong đó nhìn tôi. Khi tôi nhìn vào giọt nước, có 84.000 con chim trú ngụ trong đó nhìn tôi. Khi tôi nhìn vào tiếng gió, tất cả ngọn gió lang thang trong đó nhìn tôi. Khi tôi bỏ chiếc kính lúp, chuồn chuồn mãi mãi là chuồn chuồn, giọt nước mãi mãi là giọt nước, tiếng gió mãi mãi là là tiếng gió. Khi tôi dùng một chiếc kính lúp để nhìn qua một chiếc kính lúp, tôi thấy mùa thu vô tận đợi chờ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)