Gặp anh ở dưới gốc đào
Cành hoa ghé xuống nghiêng vào hai ta
Xuân sang lộc búp nõn nà
Long lanh con mắt ngọc ngà trời ban.

6.2.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng