Vẳng xa nghe câu hát
Về cánh hoa lưu ly
Nỗi buồn thương vơ vẩn
Nghe như tiếng thầm thì

Ai đi ngày nào đi
Khoảng trời xa vời vợi
Cánh chim bay còn mỏi
Hương hoa bay làm sao

Những gì ta gửi trao
Ở chân trời hoài vọng
Cánh hoa thì rất mỏng
Hương sắc có tàn phai

Hoa lưu ly nhà ai
Tím những chiều nhung nhớ
Cho người đi người ở
Có bao giờ quên nhau