Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/08/2014 19:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/08/2014 09:08, số lượt xem: 954

追讚上坐释圆成

有時荒廢寺
隨佛僧來鄉
行修種花木
忽然此地芳

Truy tán Thượng tọa Thích Viên Thành

Hữu thời hoang phế tự
Tùy Phật tăng lai hương
Hành tu chúng hoa mộc
Hốt nhiên thử địa phương

Truy tán Thượng tọa Thích Viên Thành

Một thời chùa hoang phế
Theo Phật thầy về đây
Hành tu trồng hoa mộc
Bỗng thơm cả đất này

Cố Thượng tọa Thích Viên Thành (1950-2002) là người có nhiều công lao tu sửa khu vực Chùa Thiên Trù Hương Tích thành một thắng tích như ngày nay.