Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2017 08:10, số lượt xem: 334

Bấy lâu gom ánh trăng vàng,
Đổ đầy giếng nước bên đàng làng tôi.
Đêm thanh lại có một người,
Gánh vơi cả ánh trăng tôi về nhà.