Tôi đi tàu thuỷ
Xe tải - tôi đi
Đi thứ giống xe
Cưỡi ngựa, cuốc bộ
Bị khoác trên vai
Và sống cùng dân tộc mình mãi mãi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)