09/08/2022 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi đi tàu thuỷ”
“Я уплыву на пароходе”

Tác giả: Nikolai Rubtsov - Николай Рубцов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2013 11:03

 

Nguyên tác

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пойду по волоку с мешком
И буду жить в своем народе…

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Tôi đi tàu thuỷ
Xe tải - tôi đi
Đi thứ giống xe
Cưỡi ngựa, cuốc bộ
Bị khoác trên vai
Và sống cùng dân tộc mình mãi mãi
Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Rubtsov » “Tôi đi tàu thuỷ”