Tiết dương xuân khí hoà rung động;
Đấng chúa hiền vốn chuộng đức nhân.
Ban ơn thoả khắp xa gần;
Mến yêu chẳng khác người thân một nhà.
Sảnh trên cùng vui hoà tụ tập;
Món thời trân dọn khắp trong ngoài.
Dồi dào ngũ vị đủ đầy;
Thoả thuê chén chuốc như mây bời bời.