13/05/2021 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công yến thi
公宴詩

Tác giả: Nguyễn Vũ - 阮瑀

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 27/04/2020 10:09

 

Nguyên tác

陽春和氣動,
賢主以崇仁。
布惠綏人物,
降愛常所親。
上堂相娛樂,
中外奉時珍。
五味風雨集,
杯酌若浮雲。

Phiên âm

Dương xuân hoà khí động,
Hiền chủ dĩ sùng nhân.
Bố huệ tuy nhân vật,
Giáng ái thường sở thân.
Thượng đường tương ngu lạc,
Trung ngoại phụng thời trân.
Ngũ vị phong vũ tập,
Bôi chước nhược phù vân.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Tiết dương xuân khí hoà rung động;
Đấng chúa hiền vốn chuộng đức nhân.
Ban ơn thoả khắp xa gần;
Mến yêu chẳng khác người thân một nhà.
Sảnh trên cùng vui hoà tụ tập;
Món thời trân dọn khắp trong ngoài.
Dồi dào ngũ vị đủ đầy;
Thoả thuê chén chuốc như mây bời bời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ » Công yến thi