Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 03/11/2015 06:38 bởi tôn tiền tử
Tác giả Nguyễn Vĩnh Hà hiện chưa có nhiều thông tin về tiểu sử. Chị có bài thơ Cây bàng thời gian được nhạc sĩ Lê Vinh phổ nhạc thành bài hát cùng tên.