Ông còn hai con mắt
Chỉ khóc người một con
Nếu tôi nửa con mắt
Vẫn khóc người hai con

Tôi còn nửa trái tim
Nửa trái tim vẫn đập
Hát về những dòng sông
Cả cuộc đời chân thật

Nếu còn nửa bông hồng
Nửa kia ai cắn mất
Thì môi tôi vẫn ngọt
Hương vị của hoa hồng

Tôi sẽ cảm ơn ông
Tình yêu buồn như mộng
Tôi cũng cảm ơn tôi
Chắt buồn cho sự sống

Nếu cuộc đời cao rộng
Hãy tha thứ muôn loài
Cõi nhân gian bé bỏng
Xin nghìn lần nguôi ngoai…


23h29’ ngày 27.11.2014

* “Còn hai con mắt khóc người một con” – thơ Bùi Giáng.