Nhớ ông Bán Dùi, nhớ Bùi lão sinh
Sáng, trưa, chiều, tối nhét túi mặt trời

Mốc meo, thóp bụng, chữ nghĩa căng phình
Phèn la cơm bụi, tù và bia hơi

Cốc ổi, lai láng làng chơi
Rì rầm thơ hát, thơ bơi lề đường…