Đêm trăng, bố gẩy đàn lên
Bàn tay như múa ở trên phím đàn
"Nhạc rừng" đau có rộn ràng
Tiếng chim cu gáy, râm ran ve sầu
Vườn cây nghiêng ngả mái đầu
Lắc lư quả chín nhuộm màu trăng lên…

Phải bàn tay có phép tiên
Đã trồng nên cánh rừng riêng của mình?