14/04/2024 11:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây đàn

Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 25/05/2009 20:51

 

Đêm trăng, bố gẩy đàn lên
Bàn tay như múa ở trên phím đàn
"Nhạc rừng" đau có rộn ràng
Tiếng chim cu gáy, râm ran ve sầu
Vườn cây nghiêng ngả mái đầu
Lắc lư quả chín nhuộm màu trăng lên…

Phải bàn tay có phép tiên
Đã trồng nên cánh rừng riêng của mình?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Tạo » Cây đàn