.
Em đi rồi
Tôi lạnh trên giường tôi
Một nửa nụ hôn
Một nửa nước mắt
Một nửa trái tim con dao nào đã cắt
Đã bay đi
Một nửa ngọn lửa
Đã lụi tắt…

Đêm âm u tiếng kèn pha-gốt (*)
Một nửa giàn nhạc biến mất
Kèn pha-gốt độc thoại
Tiếng trùng khuya
Cỏ úa vàng kỷ niệm
Không em

Tôi lạnh sau lưng
Tôi lạnh trước mặt
Tôi lạnh từ bàn chân
Lạnh dần lên tóc

Đêm âm u tiếng kèn pha-gốt.

Valentine, 2014.


__________
(*) Kèn Pha-gốt (Tiếng Ý: faggotto, Tiếng Pháp: Basson, Tiếng Anh: Bassoon, Tiếng Đức: Fagott) đảm nhiệm bè trầm trong khối kèn gỗ của giàn nhạc giao hưởng, đầu thổi của nó là loại dăm kép (double reed)