(Tặng Th.)

Mười năm cô Tấm bỗng về
Mang theo quả thị tràn trề hương thơm
Và cô Tấm cũng đẹp hơn
Nụ cười rạng rỡ nhìn mòn con ngươi*
Mùa xuân đâu ở xa xôi
Em là hoa nở lòng tôi bốn mùa
Mười năm đâu chuyện xa xưa
Đời như cổ tích khi vừa biết yêu...


Hà Nội, 8.2.2017
______
(*) Tục ngữ: Gái một con nhìn mòn con mắt.