覆答大都督丁公

太宗誤認德才人,
遺落君家舊宰臣。
自不識丁為宰相,
弄權危世害朝民。

 

Phúc đáp đại đô đốc Đinh công

Thái Tông ngộ nhận đức tài nhân,
Di lạc quân gia, cựu tể thần!
Tự bất thức "đinh" vi tể tướng,
Lộng quyền nguy thế, hại triều dân.

 

Dịch nghĩa

Vua Thái Tông đã sai lầm khi đánh giá người có tài có đức,
Nên đã bỏ sót nhà anh, một đại thần cũ cốt cán.
Lại đưa một người không biết một chữ "đinh" lên làm tể tướng,
Tạo ra cái nguy cho nạn lộng quyền, làm hại nước hại dân.


Bài thơ này của Nguyễn Trãi là để trả lời bài thơ Hạ gián nghị đại phu kiêm Tam quán sự Nguyễn tiên sinh 賀諫議大夫兼三館事阮先生 của Đinh Liệt.

Nguồn: "Thêm hai bài thơ chữ Hán của Ức Trai tiên sinh", Nguyễn Công Lý, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (108), 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Công Lý

Thái Tông nhầm lẫn người tài đức,
Bỏ sót nhà ông, một lão thần.
Chẳng biết chữ "đinh" làm tể tướng,
Cậy quyền, ỷ thế, hại nước dân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thái Tông lầm chọn đức tài chân
Bỏ sót ngài đây cựu nghĩa thần.
Không biết chữ nào làm tể tướng
Lộng quyền đời bại, hại triều dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Tông lầm đánh giá tài nhân,
Bỏ sót nhà anh, cựu đại thần.
Chẳng biết chữ "đinh" làm tể tướng,
Lộng quyền làm hại nước cùng dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời