25/01/2022 04:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phúc đáp đại đô đốc Đinh công
覆答大都督丁公

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2013 08:47

 

Nguyên tác

太宗誤認德才人,
遺落君家舊宰臣。
自不識丁為宰相,
弄權危世害朝民。

Phiên âm

Thái Tông ngộ nhận đức tài nhân,
Di lạc quân gia, cựu tể thần!
Tự bất thức "đinh" vi tể tướng,
Lộng quyền nguy thế, hại triều dân.

Dịch nghĩa

Vua Thái Tông đã sai lầm khi đánh giá người có tài có đức,
Nên đã bỏ sót nhà anh, một đại thần cũ cốt cán.
Lại đưa một người không biết một chữ "đinh" lên làm tể tướng,
Tạo ra cái nguy cho nạn lộng quyền, làm hại nước hại dân.

Bản dịch của Nguyễn Công Lý

Thái Tông nhầm lẫn người tài đức,
Bỏ sót nhà ông, một lão thần.
Chẳng biết chữ "đinh" làm tể tướng,
Cậy quyền, ỷ thế, hại nước dân.
Bài thơ này của Nguyễn Trãi là để trả lời bài thơ Hạ gián nghị đại phu kiêm Tam quán sự Nguyễn tiên sinh 賀諫議大夫兼三館事阮先生 của Đinh Liệt.

Nguồn: "Thêm hai bài thơ chữ Hán của Ức Trai tiên sinh", Nguyễn Công Lý, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (108), 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Phúc đáp đại đô đốc Đinh công