Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Công Lý. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngự chế tao ngộ thi phụng hoạ (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Nguyễn Công Lý

Bao lần trong mộng hướng ngôi cao,
Kiệu ngọc đến chơi vội đón chào.
Thánh đế lời vàng khuyên tớ cũ,
Định bang sách lược thẹn không tài.
Thân nhàn hạnh phúc nơi gò động,
Đất chúa đâu mong dựng thự đài.
Núi hồ tao ngộ mừng ngọc giá,
Ngày xuân mưa móc: liễu cùng mai.

Ảnh đại diện

Ngự chế tao ngộ thi (Lê Thái Tông): Bản dịch của Nguyễn Công Lý

Duyệt xong thuỷ trận, buổi lui về,
Xa giá bon bon ghé núi Côn.
Được ngắm mây nhàn nhà Lục Dã,
Trổ tài rồng phương chốn Lam Sơn.
Mảnh trời, bầu rượu, quên cao tuổi,
Bên núi, đất đâu, dựng biệt đài.
Cảnh đẹp là đây ai khéo vẽ,
Điểm tô non nước, liễu cùng mai?

Ảnh đại diện

Phúc đáp đại đô đốc Đinh công (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Nguyễn Công Lý

Thái Tông nhầm lẫn người tài đức,
Bỏ sót nhà ông, một lão thần.
Chẳng biết chữ “đinh” làm tể tướng,
Cậy quyền, ỷ thế, hại nước dân.

Ảnh đại diện

Hạ gián nghị đại phu kiêm Tam quán sự Nguyễn tiên sinh (Đinh Liệt): Bản dịch của Nguyễn Công Lý

Tiên vương trăng trối chẳng giấy tờ,
Mừng buổi Thái Tông triệu ông về.
Trung trực, tài hoa, nhưng phải khéo,
Lo đời, giúp nước, mới bền cơ.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]