Tên tiếng Anh: Jasumin
Ngày sinh: 01/01/1994
Liên hệ tôi qua email sau: clovernguyenh94@gmail.com
- Là một người lãng mạn trong suy nghĩ, yêu thích thiên nhiên ♥
- Bắt đầu làm thơ 4 chữ năm lớp 4, và các thể loại thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú và lục bát từ năm lớp 8
- Làm quen với sáng tác truyện từ năm lớp 10 và đến nay đã có 9 mẩu truyện ngắn dựa trên những cảm xúc và trải nghiệm bản thân

 

Thơ bảy chữ

Thơ năm chữ

Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt

Thơ tám chữ

Thơ lục bát

Thơ thất ngôn tứ tuyệt

Thơ thất ngôn bát cú