Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/09/2019 03:13, số lượt xem: 99

Bi, phẫn, sầu, thương, đau tận cùng,
Tham, si, bại, hoạn, vẫn ung dung,
Trí thức phí bao con chữ nhỏ,
Đại quan phè phỡn viết lung tung.

03:13 am - 07.09.2019