Biển xanh ôm ấp trời xanh
Rồng Tiên thuở ấy sinh thành Trường Sa
Trùng khơi nào có ngại xa
Long lanh hạt cát đã là quê hương.

Ở đây chẳng có gì riêng
Lá thư chung đọc, nỗi niềm chung lo
Đêm vui chung một câu hò
Nhớ thương chung một cánh cò hoàng hôn.

Sơn Ca, Song Tử, Sinh Tồn,…
Thuyền Chài, Vĩnh Viễn,… gửi hồn cha ông
Trường Sa nắng nỏ, bão dông
Cây phong ba với thành đồng lòng ta
Góc vườn xanh với tiếng gà
Cây súng thép với lời ca ngọt ngào.

Đêm qua trong giấc chiêm bao
Có anh lính trẻ giục trâu ra đồng
Luống cày tha thiết bên sông
Bỗng tung sóng trắng điệp trùng Trường Sa.


Bài thơ được viết năm 1994 khi tác giả đang công tác ở Đài Truyền hình Nghệ An.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]