Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Ngọc Lầu (6 bài)
- Chu Mạnh Trinh (33 bài)
- Sương Nguyệt Anh (18 bài)
- Vũ Phạm Hàm (35 bài)
- Đào Phan Duân (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/10/2020 21:58 bởi Vanachi
Nguyễn Thành 阮誠 (1863-1911) còn có tên Nguyễn Hàm, tự Triết Phu, hiệu Nam Thạnh, sau đổi thành Tiểu La 小羅, nên thường được người đời quen gọi là Tiểu La Nguyễn Thành, hay Tiểu La Thành, Nguyễn Tiểu La, Ấm Hàm, là một chí sĩ yêu nước thời cận đại. Ông sinh tại làng Thạnh Mỹ, phủ Thăng Bình (nay là thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), trong một gia đình theo Nho giáo. Thân sinh ông là Nguyễn Trường, làm Bố chính sứ tỉnh Bình Định, hàm Tham tri dưới thời Tự Đức, sau đó mất tại Bình Định. Nguyễn Thành khi đó còn là thiếu niên, đã đứng ra chủ trì việc đưa thi hài thân sinh từ Bình Định về chôn cất tại quê nhà, thể hiện đức tính tự chủ và tháo vát.

Năm 1885, ông ra Huế thi hương, nhưng do vụ binh biến kinh thành Huế nên kỳ thi không tổ chức được. Ông trở lại quê nhà,…