Chiều nghe trời trở lạnh
Mùa thu chợt về rồi
Giọt mưa nào rớt vội
Tan nhanh vào không gian

Làn gió thổi mơn man
Đẩy lá kêu xào xạc
Lao xao như khúc nhạc
Vẫy chào mùa thu sang

Bỗng câu hỏi ngỡ ngàng
Chiều bâng khuâng...buồn thế?
Cảm xúc dâng vô kể
Mùa thu...Mùa thu về!

17-08-2014