654.82
Đăng ngày 25/12/2014 09:28, số lượt xem: 11379

Có một loài tầm gửi
Mọc trên cành cổ thụ
Rễ bám chặt vào cây
Hút lấy đi nhựa sống
Để nuôi chính thân mình

Tội nghiệp cây cổ thụ
Lá rũ cành xác xơ
Thân già nua tuổi tác
Nhựa sống có còn đâu?

Cây trân mình chịu đựng
Loài tầm gửi vô tình
Cứ hút đi nhựa sống
Nuôi riêng bản thân mình

Một ngày kia cổ thụ
Mòn mỏi chết khô đi
Cội cây già tróc gốc
Hỏi tầm gửi còn chi?

Người không như tầm gửi
Phải dựa vào sức mình
Biết vươn lên cuộc sống
Bằng trên chính đôi chân...!

07-10-2013