Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 07:35

用鄭生留別韻以別之

春風倒我醁醽瓢,
明月隨君桂棹遙。
親舍好循溫清候,
世途甘卸利名鑣。
雪山昨夢尋鄉里,
湖海茲遊隔巿朝。
後夜相思無覓處,
南雲翔雁正飄飄。

 

Dụng Trịnh Sinh lưu biệt vận dĩ biệt chi

Xuân phong đảo ngã lục linh biều,
Minh nguyệt tuỳ quân quế trạo diêu (dao).
Thân xá hảo tuần ôn thanh hậu,
Thế đồ cam tả lợi danh tiêu.
Vân sơn tạc mộng tầm hương lý,
Hồ hải tư du cách thị triều.
Hậu dạ tương tư vô mịch xứ,
Nam vân tường nhạn chính phiêu phiêu.

 

Dịch nghĩa

Gió xuân thổi nghiêng bầu rượu của ta,
Trăng sáng theo máy chèo quế của anh mà đi xa.
Trong ngôi nhà của cha mẹ hãy theo thời tiết ấm lạnh.
Trên đường đời đành gỡ bỏ cái dàm danh lợi.
Giấc mộng núi mây ngày trước tìm về quê hương,
Chuyến chơi hồ hải này cách xa thị triều.
Đêm mai nhớ nhau không biết tìm ở nơi nào,
Nơi đám mây phía nam, bầy nhạn đang lượn bay phơi phới.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Gió xuân dốc rượu tớ nghiêng bầu,
Trăng sáng theo anh đẩy mái chèo.
Dưới gối lạnh nồng chăm sóc mãi,
Trên đường danh lợi buộc ràng đâu.
Núi mây đêm trước mơ làng xóm,
Hồ hải hôm nay cách thị triều.
Tưởng nhớ đêm sau tìm chẳng thấy,
Trời nam tung cánh nhạn phiêu diêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghiêng thổi gió xuân bầu rượu ta,
Sáng trăng cùng bạn mái chèo xa,
Ngôi nhà cha mẹ theo nồng lạnh,
Danh lợi đường đời đành gỡ ra.
Giấc mộng núi mây về lối cũ,
Rong chơi hồ hải thị triều xa,
Đêm mai tưởng nhớ nơi nào nhỉ?
Mây nhạn phía nam bay thấp sà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió xuân bầu rượu thổi nghiêng,
Sáng trăng cùng bạn chèo thuyền đi xa,
Nhà nồng lạnh mẹ theo cha,
Đường đời danh lợi gỡ ra cho đành.
Núi mây giấc mộng lối quanh,
Rong chơi hồ hải xa thành, triều xa,
Nơi nào tưởng nhớ đêm mai?
Phía nam mây nhạn thấp bay la đà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời